Liên hệ với Bến Thành Ford

Địa chỉ: 831 Trường Chinh, Q.Tân Phú, TP HCM (Trụ sở chính)

Điện thoại: 0931131517 - .

Email: benthanhfordvn831@gmail.com

* Bắt buộc nhập

×
--Chọn loại xe--

×

Chọn loại xe